Kurzus a programozás alapjairól C nyelven


Kurzus a programozás alapjairól C nyelven


Ezen a kurzuson megismerkedünk a C nyelv alapjaival. Megtanuljuk a legalapvetőbb algoritmusokat, programszervezési technikákat. Készítünk egyszerű konzolos játékokat. A kurzus végére képesek leszünk megoldani az emelt szintű informatika érettségi programozási feladatait is, bár ez azért - amint majd látjuk - Java nyelven egyszerűbb.
Adattípusok
Operátorok
Vezérlési szerkezetek
Egy- és többdimenziós tömbök
Karktertömbök
Függvények
Struktúrák
Mutatók
I/O műveletek
Dinamikus memóriakezelés
Moduláris programozásKurzus a Java nyelv alapjairól


Arra építünk amit a C nyelv kapcsán megtanultunk, így rendkívül gyorsan haladunk. Látni fogjuk, hogy a programozási nyelvek között nincs is olyan hatalmas különbség. Megismerkedünk az objektumorientált programozással, és már jóval hosszabb programokat is képesek leszünk megalkotni. Megtanuljuk, hogyan fejleszthetünk grafikus felületű asztali programokat. Bár a kurzus célja, nem az emelt szintű érettségire való felkészülés, bőven elegendő ismeretet szerzünk az emelt szintű érettségi programozási feladataihoz is.
Bevezetés

változók, adattípusok, metódusok

Objektumorientált programozás

osztályok és objektumok, egységbezárás, öröklődés, polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek, kivételkezelés

Objektumorientált programozás a gyakorlatban

objektumok összehasonlítása és rendezése, reguláris kifejezések, sztringek, számok, I/O műveletek, tömbök, Java dokumentáció

Collection Framework

List, Set, Map

JavaFX

Java8

Lambda kifejezések, funkcionális interfészek, streamek, metódusreferenciák, interfészek default metódusai

Kurzus a Java nyelv alapjairólHaladó Java kurzus
Java technológiák

Haladó Java kurzus - Java technológiák


Ezen a kurzuson a cél az, hogy megismekedjünk olyan Java-ra épülő technológiákkal, amire vállalati környzetben egy junior fejlesztőnek szüksége van. Megismerkedünk a szerveroldali programozással és a kurzus végére képesek leszünk adatbázis háttérrel rendelkező webes alkalmazások fejlesztésére.
Adatbáziskezelés

SQL, MySQL + Workbench

Java adatbázistechnológiák

JDBC, ORM, JPA, Hibernate

Eclipse, Maven, Tomcat

JSP, Servlet

MVC

SpringBoot, Spring Data JPA, Spring Security

Thymeleaf